Wirtualna Uczelnia

Dostęp przez strony WWW dla studentów i nauczycieli akademickich - Wirtualna Uczelnia.XP

Pozwala studentom oraz pracownikom uczelni na dostęp do informacji gromadzonych w module Dziekanat.XP poprzez przeglądarkę WWW.

Wirtualna Uczelnia jest integralnym elementem systemu Uczelnia.XP i korzysta z tej samej bazy danych, dzięki czemu wymiana danych pomiędzy użytkownikami (student, nauczyciel akademicki, administracja uczelni) jest spójna, a dostęp do danych jest natychmiastowy. 

Po zalogowaniu do "Wirtualnej Uczelni" zarówno nauczyciele akademiccy jak i studenci mają dostęp do własnego profilu, planu zajęć, ocen a także udostępnionych materiałów dydaktycznych. Studenci mają także dostęp do informacji finansowych. "Wirtualna uczelnia" posiada wbudowane repozytorium plików dzięki czemu istnieje możliwość umieszczania materiałów dydaktycznych do pobrania/odczytu dla studentów.

Ponadto, w zależności od potrzeb pracownicy mogą publikować na "Wirtualnej Uczelni" ogłoszenia  (np. zarządzenia, regulaminy i inne dokumenty organizacyjne), które będą widoczne dla studenta na stronie głównej, od razu po zalogowaniu. Zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy mają dostęp do wbudowanych narzędzi komunikacyjnych (wysyłanie powiadomień e-mail i SMS, chat i Akademickie Forum Dyskusyjne), które mogą stanowić doskonałe uzupełnienie tradycyjnych form kształcenia.

Również efektywnie wspierany przez moduł "Wirtualna Uczelnia" jest proces dyplomowania studentów rozumiany jako wybór promotora, złożenie pracy, możliwość wykonania kontroli antyplagiatowej oraz przygotowanie protokołów z obrony.

Główne cechy modułu Wirtualna Uczelnia.XP:

 • dowolność i konfigurowalność udostępnianych informacji,
 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie i o każdej porze,
 • autoryzacja dostępu z respektowaniem różnych grup uprawnień (w zakresie dostępu do informacji i innych modułów systemu Uczelnia.XP),
 • szybki i intuicyjny dostęp oparty na przeglądarce stron internetowych,
 • pełny dostęp do informacji dla studentów i nauczycieli akademickich (np. organizacja zajęć, informacje finansowe, materiały dydaktyczne),
 • wbudowane narzędzia komunikacji (powiadomienia, Akademickie Forum Dyskusyjne),
 • publikacja zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów organizacyjnych,
 • informacje o praktykach studenckich,
 • wsparcie procesu tworzenia i składania pracy dyplomowej,
 • możliwość wyszukiwania nauczycieli akademickich,
 • wbudowane repozytorium plików – możliwość umieszczania materiałów dydaktycznych i syllabusów,
 • elastyczność konfiguracji,
 • łatwość administrowania,
 • obniżenie kosztów obsługi studenta.