System Informowania Kierownictwa

Analizy biznesowe, zarządzanie przez wskaźniki i cele - System Informowania Kierownictwa.XP

Dedykowany kadrze zarządzającej różnych szczebli program umożliwiający sporządzanie analiz ekonomicznych, finansowych i statystycznych zarówno w oparciu o dane pobierane z systemu Uczelnia.XP jak i źródła zewnętrzne, np. dane systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, ewidencji środków trwałych itp. Aplikacja pozwala na wygodne i szybkie tworzenie wielowymiarowych analiz w postaci syntetycznych raportów, zestawień i wykresów.

System Informowania Kierownictwa.XP w czasie rzeczywistym dostarcza szeregu informacji do analiz, zestawień statystycznych i prognoz. Program zapewnia poprawę efektywności działania uczelni poprzez dostarczanie kierownictwu uczelni bieżących informacji na różnym poziomie szczegółowości. Zastosowanie aplikacji ułatwia wprowadzenie metod planowania, budżetowania i rozliczeń w poszczególnych działach uczelni. Dzięki Systemowi Informowania Kierownictwa.XP możliwe jest śledzenie postępów w realizacji budżetu przez poszczególne działy uczelni bądź wszystkich działów uczelni, ale w rozbiciu na rodzaj (kategorię) przychodów, kosztów. Wszelkie analizy mogą być prowadzone za dowolnie wybrany okres. 

Sposób prezentacji danych w Systemie Informowania Kierownictwa.XP: 

 1. Raporty analityczne.
 2. Raporty OLAP - dynamicznie tworzone raporty z tabelami przestawnymi i możliwością dodania różnego rodzaju wykresów).
 3. Wskaźniki KPI - stanowią zbiór wartości (wskaźników), z których część jest zestandaryzowana i odnosi się głównie do ekonomii, np. ROA, ROE, EBITDA , a pozostałe mogą być zdefiniowane ściśle według potrzeb kadry zarządzającej uczelni.

Każdy z użytkowników Systemu Informowania Kierownictwa.XP może zdefiniować swój własny wygląd interfejsu użytkownika, język w jakim działa system, raport jaki jest widoczny po uruchomieniu aplikacji itp. Dostęp i wyświetlenie określonych danych jest łatwe, intuicyjne i szybkie. Wszystkie typy danych (raporty analityczne, raporty OLAP oraz wskaźniki KPI) są odpowiednio pogrupowane.

System Informowania Kierownictwa.XP posiada wbudowane mechanizmy wysyłania powiadomień. Wystarczy ustawić wartości wybranych wskaźników i każdorazowo, gdy wartość zostanie osiągnięta aplikacja prześle na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail z taką informacją. W ten sposób możliwe jest śledzenie zarówno wartości finansowych jak i informacji ilościowych, np. liczby studentów, która w systemie rekrutacji on-line zapisała się na wybrany kierunek.

Przykładowe analizy i zestawienia realizowane z wykorzystaniem Systemu Informowania Kierownictwa.XP:

 • koszty prowadzenia poszczególnych kierunków i analiza ich rentowności,
 • bieżąca informacja o kosztach działalności poszczególnych wydziałów, instytutów, katedr, zakładów,
 • analizy majątkowe i środków trwałych,
 • koszty i przychody z projektów oraz od kontrahentów uczelni,
 • analizy wskaźników ekonomicznych,
 • liczba studentów z podziałem według różnych kryteriów, np. wydział, kierunek, rok,     wykładowca, itd.,
 • średnie ocen studentów dla różnych kryteriów (wydział, kierunek, rok, wykładowca, itd.),
 • weryfikacja jakości prowadzonych zajęć,
 • wyniki rekrutacji,
 • analiza zmian zapotrzebowania na prowadzenie kierunków i specjalności na podstawie historycznych danych o rekrutacji.