Rozliczenie dydaktyki

Prowadzenie rozliczeń nauczycieli akademickich - Rozliczenie dydaktyki.XP

Umożliwia prowadzenie rozliczeń kadry naukowej uczelni.

Moduł zapewnia możliwość kontrolowania czasu pracy wykładowców i rozliczanie wykonanej pracy. Konstrukcja systemu Uczelnia.XP zapewnia możliwość integracji modułu z systemami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces rozliczenia. Na podstawie danych uzyskanych w procesie rozliczeń istnieje możliwość wykonania analiz kosztów uczelni z podziałem na np.: wydziały, kierunki, typy studiów, itp. 

Podstawowe funkcje modułu:

 • ewidencja PENSUM pracowników: podział na rodzaj studiów, podział na formy zajęć, możliwość zdefiniowania pensum obliczeniowego,
 • ewidencja pensum zaległego,
 • kontrola PENSUM pracowników,
 • ewidencja umów i stawek pracowników za godziny ponadwymiarowe,
 • rozliczenie zajęć dydaktycznych (kontrola na podstawie planu zajęć, rozliczenia za faktyczne przepracowane godziny),
 • rozliczanie zastępstw,
 • rozliczanie za dojazdy i noclegi,
 • rozliczenie za egzaminy i zaliczenia (ilość wystawionych ocen w danym okresie czasu),
 • rozliczenie za udział w komisji obron prac dyplomowych,
 • rozliczenie za promocje prac dyplomowych,
 • rozliczenie za recenzje prac dyplomowych,
 • rozliczenie projektów,
 • rozliczenie konsultacji,
 • po wykonaniu rozliczenia informacja o kwocie może zostać automatycznie przekazana do systemu FK,
 • podział na rodzaj studiów i formy zajęć,
 • ewidencja i kontrola pensum pracowników,
 • ewidencja umów i stawek pracowników za godziny ponadwymiarowe,
 • rozliczanie zajęć dydaktycznych (kontrola na podstawie planu zajęć, rozliczenia za faktycznie przepracowane godziny),

Dzięki modułowi "Rozliczenia dydaktyki" nie trzeba ręcznie zliczać nadgodzin pracowników, ilości obron w danym okresie czasu, ilości wystawionych ocen w drugim terminie i innych danych potrzebnych do obliczenia pensji.