Rozliczenia ze studentami

Prowadzenie rozliczeń finansowych - Rozliczenia ze studentami.XP

Moduł rozliczeń wspomaga pracę kwestury oraz dziekanatów w zakresie finansowej obsługi studentów.

Jest ściśle powiązany z modułami Dziekanat.XP oraz Kasa.XP. Jednocześnie przy integracji z programem FK lub systemem opłat masowych uczelni umożliwia bezpośredni przepływ danych o stanie realizacji wszelkich zobowiązań (np.: opłaty rekrutacyjne, za akademik, stołówkę, czesne, itp.) i naliczeń dotyczących studentów (np.: stypendia). 

Podstawowymi funkcjami modułu są:

 • generowanie opłat poprzez automatyczne wyliczanie rat wg ich liczby lub kwoty,
 • przypisanie informacji, czy mają być naliczane odsetki oraz liczbę dni karencji dla wybranej opłaty,
 • definiowanie ulg w podziale na ulgi kwotowe lub procentowe,
 • możliwość przydzielania opłat do poszczególnych semestrów,
 • możliwość grupowego przydzielania należności,
 • możliwość przydzielania opłat studentom według dowolnych kryteriów zdefiniowanych poprzez użytkownika systemu,
 • możliwość przygotowania dowolnego wydruku zawierającego informacje o opłatach danego studenta,
 • definiowanie dowolnego rodzaju opłat i naliczeń,
 • obsługa różnych walut,
 • określenie, które z opłat mają mieć naliczane odsetki,
 • definiowanie dowolnego rodzaju stypendium,
 • możliwość przydzielania naliczeń dla grupy studentów wg zdefiniowanych kryteriów.