Plan zajęć

Obsługa planu zajęć - Plan zajęć.XP

Moduł ten pozwala na pełną obsługę procesu planowania, zarządzania i monitorowania obciążenia pomieszczeń uczelni. Szczegółowa ewidencja pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz pełna integracja z informacjami o grupach studenckich, nauczycielach akademickich oraz organizacji roku akademickiego pozwalają na efektywne układanie siatki godzinowej.

Zakres funkcji realizowanych przez moduł Plan zajęć.XP:

 • szybki przegląd zaplanowanej siatki godzinowej zajęć,
 • przygotowanie raportów oraz edycja wprowadzonych wcześniej informacji,
 • możliwość rezerwacji sal,
 • możliwość rezerwacji wykładowcy
 • możliwość rezerwacji środków trwałych (rzutników, laptopów, map, stojaków),
 • możliwość samodzielnego konfigurowania wydruku według szeregu elementów, np. oznaczenia sali, nazwy przedmiotu, kierunku, semestru, nazwy grupy, wykładowcy, godziny, dnia tygodnia, daty, liczby godzin, itd.
 • planowanie zajęć uwzględnia realizację zastępstw,
 • możliwość planowania zajęć dla grup łączonych,
 • filtrowanie podglądu zaplanowanych zajęć lub rezerwacji według całego szeregu kryteriów, np. po wydziale, kierunku, przedmiocie, grupie, nauczycielach akademickich, budynkach i salach, środkach trwałych, dniach tygodnia,
 • określenie daty zakończenia lub liczby wystąpień dla zajęć cyklicznych,
 • definiowanie terminów egzaminów lub innych form zaliczeń,
 • planowanie zajęć według tygodni, np.: parzyste i nieparzyste tzw. tydzień A, tydzień B,
 • obsługa zastępstw wykładowców,
 • powiązanie zajęć z możliwością określenia zasad rozliczeń nauczycieli akademickich,
 • uwzględnienie rezerwacji sal na cele inne niż dydaktyka, np.: remont, konferencja, prezentacja,
 • dowolne definiowanie wydruków planu zajęć dla wykładowcy, studenta, sali, grupy, wielu grup (z uwzględnieniem ich hierarchii) lub dnia tygodnia,
 • wydruki w formie „lista” lub „siatka godzinowa” do umieszczenia przed salą z jej obciążeniem np.: tygodniowym,
 • kontrola pensum nauczycieli akademickich,
 • kontrola konfliktów (grupy, studenci, nauczyciele, sale, terminy, itp.),
 • definiowanie zestawień zajęć do analiz.