Komunikacja ze studentami

Obsługa powiadomień - Komunikacja ze studentami.XP

Zapewnia bezpośrednią komunikację ze studentami oraz kadrą poprzez automatycznie generowane e-maile lub sms-y.

Moduł Komunikacja ze studentami.XP doskonale sprawdza się jako narzędzie w przesyłaniu informacji od nauczycieli akademickich, opiekunów i starostów grup oraz pracowników dziekanatów do studentów. Moduł zapewnia respektowanie uprawnień w zakresie dostępu do grup studentów. Konstrukcja systemu Wirtualna Uczelnia.XP pozwala również na uzupełnienie modułu komunikacyjnego o system klasy Interactive Voice Response w zakresie realizacji automatycznych połączeń i udzielania informacji, np. o planach zajęć czy ocenach. 

Moduł ten zapewnia komunikację studentom poprzez:

 • publikację ogłoszeń w serwisie "Wirtualna Uczelnia",
 • indywidualne i grupowe wiadomości e-mail lub SMS,
 • wyświetlenie informacji na odbiornikach telewizyjnych zainstalowanych w obiektach uczelni,
 • kioski multimedialne.

Zasady i funkcjonalności modułu "Komunikacja ze studentami":

 • elastyczne tworzenie grup odbiorców (podział studentów według wydziałów, kierunków, specjalności, przynależności do grup językowych, itd.),
 • możliwość elektronicznego ankietowania studentów (ankiety anonimowe oceniające kadrę, mechanizm dynamicznego definiowania pytań ankiet),
 • możliwość komunikacji w kierunku od studenta do systemu w celu, np. zebrania i przetworzenia deklaracji wyboru specjalności, przedmiotów obieralnych czy tematów prac dyplomowych, złożenia  elektronicznego podania do dziekana w związku z tokiem studiów, przekazywania informacji o osiągnięciach naukowych doktorantów,
 • możliwość pobrania różnorakich regulaminów oraz wzorów pism,
 • możliwość wysyłania komunikatów i ogłoszeń przez nauczyciela akademickiego i władze uczelni do studenta,
 • możliwość składania podań do dziekana drogą elektroniczną poprzez "Wirtualną Uczelnię" i monitorowania ich statusu,
 • odciążenie pracowników dziekanatu i kwestury,
 • bezpośrednia komunikacja ze studentami i kadra poprzez automatyczne generowanie e-maile i pocztę wewnętrzną (np. informacja o zmianie planu zajęć, warunkach zaliczania zajęć, przypomnienie o zaległościach płatniczych, itp.)
 • zapisywanie w kartotece studenta historii wysyłanych wiadomości e-mail, SMS i ogłoszeń).