Kasa

Obsługa kasowa oraz obsługa wpłat w banku - Kasa.XP

Wspiera pracę kwestury w zakresie rozliczeń gotówkowych oraz bezgotówkowych.

Kasa.XP bezpośrednio współpracuje z modułem Rozliczenia ze studentami.XP i pozwala na efektywne prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń ze studentami, sporządzania dowolnych raportów, zestawień, wykresów, itp. 

Funkcjonalności modułu "Kasa":

 • definiowanie i kontrola stanu bieżącego (w tym wpłat i wypłat) dowolnych opłat i naliczeń studenta za: wpisowe, czesne, akademik, stołówkę, stypendia, zaległości w nauce, powtarzanie itd.
 • możliwość przydzielania naliczeń dla dowolnej listy studentów (wybranego semestru, wybranej listy studentów itp.),
 • automatyczne generowanie numerów kont,
 • obsługa płatności masowych (subkonta studentów, możliwość importu pliku bankowego),
 • ewidencja wpłat gotówkowych i bezgotówkowych,
 • możliwość naliczania odsetek lub  kar umownych za zwłokę,
 • wydruki związane z obsługą płatności (dokumenty kasowe, wezwania do zapłaty itd.),
 • wystawienie dokumentów KP i raportów kasowych,
 • rozliczanie wpłat cząstkowych i zbiorczych danego studenta,
 • analiza dokonanych i należnych płatności (opcja wyszukiwania nadpłat i należności przeterminowanych),
 • ewidencja opłat rekrutacyjnych z wykorzystaniem informacji z systemu obsługi rekrutacji,
 • drukowanie spersonalizowanych indywidualnych umów zawieranych ze studentami studiów odpłatnych, ewidencja zawartych umów.