Dziekanat

Zarządzanie pracą dziekanatu - Dziekanat.XP

Modułem bazowym całego systemu, wspierającym wszystkie obszary funkcjonowania dziekanatu oraz dostarczającym niezbędnych danych do innych modułów jest moduł Dziekanat.XP.

Jest to moduł podstawowy wspierający wszystkie obszary funkcjonowania dziekanatu oraz dostarczający niezbędnych danych do innych komponentów.

W module tym są gromadzone wszelkie dane studentów, kadry, informacje o przedmiotach, zajęciach i rozliczeniach. Moduł Dziekanat.XP pozwala na tworzenie zestawień, list, zaświadczeń, raportów, dyplomów i suplementów także w językach innych niż język polski. Elastyczna konstrukcja modułu pozwala na dużą swobodę w definiowaniu różnego rodzaju słowników, zestawień czy wydruków.

Najważniejsze funkcje modułu Dziekanat.XP:

 • Obsługa procesów zachodzących w uczelni:
  • definiowanie toku studiów,
  • przydzielanie planów przedmiotowych dla toków studiów,
  • automatyczne generowanie list grup studenckich,
  • grupowe i indywidualne przydzielanie studentom przedmiotów i grup,
  • przydzielanie wykładowców do grup,
  • uzupełnianie różnic programowych,
  • definiowanie praktyk studenckich.
 • Gromadzenie i eksploracja danych studentów:
  • dane personalno-adresowe,
  • wykształcenie i znajomość języków obcych,
  • historia dotychczasowego przebiegu studiów,
  • przedmioty i oceny studenta na każdym z semestrów,
  • praca dyplomowa,
  • przynależność do WKU.
  • informacje o ZUS i ubezpieczeniach,
  • ewidencja płatności studenta (zaległości, nadpłaty, obsługa różnych walut),
  • rejestr wydanych wydruków zaświadczeń,
  • realizacja praktyk studenckich,
  • karta obiegowa,
  • stypendia.
 • Baza studentów aktywnych, archiwalnych oraz absolwentów uczelni, m.in.:
  • obsługa studiów równoległych i przeniesień,
  • śledzenie kariery absolwentów uczelni.
 • Wydruki dowolnego rodzaju, m.in.:
  • zaświadczenia dla WKU,
  • zaświadczenia dla banku,
  • karty egzaminacyjne dla dowolnego terminu,
  • dyplom i odpis dyplomu
  • suplement do dyplomu w różnych językach,
  • możliwość definiowania w prosty i szybki sposób własnych szablonów zaświadczeń.
 • Szybkie wyszukiwanie studentów wraz z pełnymi danymi i historią studiów wg wielu różnych predefiniowanych i samodzielnie tworzonych kryteriów.