Studia podyplomowe - zarządzanie finansami uczelni

W ramach projektu "UR – nowoczesna uczelnia" realizowane są studia podyplomowe z zakresu efektywnego zarządzania finansami uczelni, skierowane do kadry zarządzającej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia są przeprowadzane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zajęcia odbywaja się w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu - w budynku A0 przy Rejtana.

Tematyka zajęć:

 1. Aktualny stan prawny zarządzania finansami uczelni (Nowa Ustawa o Finansach Publicznych).
 2. Finanse publiczne w UE - polityki europejskie, instytucje, zarządzanie projektami finansowanymi z UE.
 3. System finansowo-księgowy.
 4. System zamówień publicznych w jednostce administracji publicznej.
 5. Zarządzanie przepływami finansowymi w uczelniach publicznych.
 6. Zarządzanie kapitałem i planowanie finansowe (zarządzanie strategiczne, budżetowanie zadaniowe, przegląd doświadczeń międzynarodowych).
 7. Kontroling i budżetowanie.
 8. Planowanie cash-flow.
 9. Analizy finansowe: analiza wskaźnikowa - płynności finansowej, zadłużenia, rentowności.
 10. Optymalizacja podatkowa.
 11. Zarządzanie ryzykiem finansowym.
 12. Wskaźniki monitorujące zarządzanie finansami.
 13. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w administracji publicznej, dyscyplina finansów publicznych.
 14. COMSTRAT – gra finansowa.

Liczba miejsc: 24

Kryteria rekrutacji:

Studia skierowane są do pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mogą w nich wziąć udział władze uczelni, władze wydziałów i instytutów, członkowie rad wydziałów i instytutów, kierownicy dziekanatów, kierownicy działów administracyjnych oraz ich zastępcy, pracownicy dziekanatów mający do czynienia z finansami wydziałów.

W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych wymagane jest zatrudnienie na UR na pierwszym etacie, dodatkowe punkty przyznawane będą za stopień naukowy. Dla pracowników administracyjnych podstawowym kryterium jest zatrudnienie na stanowisku ekonomiczno-administracyjnym, dodatkowo punktowany będzie staż pracy. W przypadku równej liczby punktów zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych.
Uczestnicy mają zapewniony catering oraz materiały dydaktyczne.