Linki

Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.kapitalludzki.gov.pl

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - www.ncbir.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl