Ozonowanie jako sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców świdośliwy...

Projekt unijny.png [73.49 KB]

 

Nowy projekt w ramach "Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"
"Ozonowanie jako sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców świdośliwy oraz poprawy ich jakości"

 

W dniu 08-06-2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr OW-VI.052.5.6.2021 między Województwem Podkarpackim i Uniwersytetem Rzeszowskim na realizację operacji pt. "Ozonowanie jako sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców świdośliwy oraz poprawy ich jakości" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Celem realizowanej operacji jest wydłużenie trwałości przechowalniczej owoców świdośliwy oraz poprawa ich jakości w wyniku zastosowania procesu ozonowania.

Grupą docelową operacji są rolnicy z terenu województwa podkarpackiego.
Przewidywane efekty realizowanej operacji to transfer wiedzy z zakresu prowadzonych badań w ramach realizowanej operacji do środowiska rolników z województwa podkarpackiego, który odbędzie się poprzez prezentację uzyskanych rezultatów podczas konferencji (2 wystąpienia) realizowanej przez partnera KSOW- PODR Boguchwała.
W ramach realizowanej operacji przeprowadzone zostanie 500 analiz owoców świdośliwy.

 

Operacja realizowana jest w Zakładzie Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej.
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego,
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, budynek D9.

Kwota dofinansowania: 114 182,60 zł.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020