"Zjawisko elicytacji w produkcji i przetwarzaniu surowców zielarskich i owoców"

             Bez tytułu.jpg [17.05 KB]

            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nowy projekt w ramach "Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"- "Zjawisko elicytacji
w produkcji i przetwarzaniu surowców zielarskich i owoców"

 

W dniu 29-05-2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr OW-VI.052.5.6.2020  między Województwem Podkarpackim i Uniwersytetem Rzeszowskim na realizację operacji pt. "Zjawisko elicytacji w produkcji i przetwarzaniu surowców zielarskich i owoców"
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

            Celem realizowanej operacji jest zwiększenie zawartości związków bioaktywnych
w surowcu zielarskim oraz owocach żurawiny wielkoowocowej poprzez zastosowanie zjawiska elicytacji.

            Grupą docelową operacji są rolnicy z terenu województwa podkarpackiego. Transfer wiedzy z zakresu prowadzonych badań w ramach realizowanej operacji do środowiska rolników z województwa podkarpackiego odbędzie się poprzez prezentację uzyskanych rezultatów podczas konferencji realizowanej przez partnera KSOW- PODR Boguchwała. 

 

Operacja realizowana jest w Zakładzie Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, budynek D9. 

Kwota dofinansowania: 68 405,10 zł.

Okres realizacji operacji: luty-październik 2020

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020