Degradacja

KonferencjeUNWERSYTET RZESZOWSKI
Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

 

 

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii
Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Ukraińskie Towarzystwo Gleboznawstwa i Chemii Rolnej
Politechnika Rzeszowska
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Narodowy Uniwersytet Iwana Franka we Lwowie
Katedra Gleboznawstwa i Geografii Gleb
Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych
Instytut Rolnictwa i Hodowli Zwierząt Lwów-Obroszyno
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Instytut Chemii Organicznej i Chemii Węgla im. Ł.Ł. Litwinienki, Oddział Gorących Kopalin Lwów
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu-Truskawiec

organizują

pod patronatem JM Rektora UR
Prof. dr hab. Stanisława Uliasza

IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z udziałem gości zagranicznych
„PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI ŚRODOWISKA GLEBOWEGO”
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Czarnej k/Ustrzyk Dolnych
W dniach 21-24. 09. 2010 roku
http://www.ckrczarna.pl/