Zeszyt Nr 9

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii

Zeszyt Nr 9

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Regionalizacja i globalizacja
część 2

Redakcja naukowa
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Adam Czudec
Prof. dr hab. Aleksander Gugnin
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak

Redakcja techniczna

Korekta
Marek Bobowski (MITEL)

ISBN
ISBN 83-60545-13-8
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel./faks 017 852 13 62

Spis treści / Table of contents

REGIONALNE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO

SPOLECZNY WYMIAR NIEROWNOŚCI

PODMIOTY GOSPODARCZE DETERMINUJĄCE PODZIAŁ DOCHODÓW