Zeszyt Nr 8

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii

Zeszyt Nr 8
Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy
Problemy globalizacji i regionalizacji
część 1

Rzeszów 2006

Redakcja naukowa
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

recenzent:
Prof. dr hab. Mieczysław Dobija

Redakcja techniczna
Marek Bobowski (MITEL)

Korekta
MITEL

ISBN 83-60545-09-X
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel./faks 017 852 13 62

 

Spis treści / Table of contents