Zeszyt Nr 7

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii

Zeszyt Nr 7
Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy
Kapitał ludzki i intelektualny
część 2

Rzeszów 2005

Redakcja naukowa
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Mieczysław Dobija
Prof. dr hab. Maria Grzybek
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak

Redakcja techniczna
Marek Bobowski (MITEL)

Korekta
MITEL

ISBN 83-89473-98-4
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel./faks (0-17) 852-13-62

Spis treści / Table of contents