Zeszyt Nr 6

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii

Zeszyt Nr 6
Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy
Kapitał ludzki i intelektualny
część 1

Rzeszów 2005

Redakcja naukowa
Prof.dr hab.Michał Gabriel Woźniak

Recenzenci:
Prof.dr hab.Mieczysław Dobija
Prof.dr hab.Maria Grzybek
Prof.dr hab.Andrzej Piotr Wiatrak

Redakcja techniczna
Marek Bobowski (MITEL)

Korekta
Zofia Piwowar (MITEL)

ISBN 83-89473-98-4
35-205 Rzeszów, ul.Warszawska 5/7, tel./faks (0-17) 852-13-62

Spis treści / Table of contents