Zeszyt Nr 5

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii

Zeszyt Nr 5
Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy
Aspekt międzynarodowy, sektorowy,
regionalny i lokalny

Rzeszów 2004

Redakcja naukowa
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Adam Czudec
Prof. dr hab. Mieczysław Dobija
Prof. dr hab. Aleksander Gugnin
Prof. dr hab. Edward Łukawer
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak

Redakcja techniczna
Marek Bobowski (MITEL)

Korekta
Zofia Piwowar (MITEL)

ISBN 83-89473-66-6
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel./faks (0-17) 852-13-62

 

Spis treści / Table of contents