Zeszyt Nr 44 cz. 2

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Mikroekonomii

Zeszyt Nr 44  (4/2015), część 2

Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej

Rzeszów 2015

Strona tytułowa i redakcja