Zeszyt Nr 44 cz.1

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Mikroekonomii

Zeszyt Nr 44  (4/2015), część 1

Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej

Rzeszów 2015

Strona tytułowa i redakcja