Zeszyt Nr 43

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Mikroekonomii

Zeszyt Nr 43  (3/2015)

Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju

Rzeszów 2015

Strona tytułowa i redakcja