Zeszyt Nr 42

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Mikroekonomii

Zeszyt Nr 42  (2/2015)

Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju

Rzeszów 2015

Strona tytułowa i redakcja