Zeszyt Nr 41

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Mikroekonomii

Zeszyt Nr 41  (1/2015)

Gospodarka Polski 1990–2014.
Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju

Rzeszów 2015

Strona tytułowa i redakcja