Zeszyt Nr 40

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 40  (4/2014)

Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek
samorządu terytorialnego
w kontekście stabilności finansowej

Rzeszów 2014

  Strona tytułowa i redakcja