Zeszyt Nr 37

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 37  (1/2014)

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Gospodarka Polski 1990–2013.  Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju Rzeszów 2014   Spis treści i redakcja / Table of content