Zeszyt Nr 36

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 36

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Społeczeństwo informacyjne – rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy Rzeszów 2013   Spis treści i redakcja / Table of content