Zeszyt Nr 35

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 35

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Społeczeństwo informacyjne – technologie, informacja i wiedza w gospodarce Rzeszów 2013   Spis treści i redakcja / Table of content