Zeszyt Nr 33

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 33

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym Rzeszów 2013   Spis treści i redakcja / Table of content