Zeszyt Nr 32

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 32

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju Rzeszów 2013   Spis treści i redakcja / Table of content