Zeszyt Nr 30

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 30

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej  

Rzeszów 2013

Spis treści i redakcja / Table of content