Zeszyt Nr 29

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 29

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich  

Rzeszów 2012

Spis treści i redakcja / Table of content