Zeszyt Nr 28

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 28

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji  

Rzeszów 2012

Spis treści i redakcja / Table of content