Zeszyt Nr 27

 

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 27

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą


Rzeszów 2012

Spis treści i redakcja / Table of content