Zeszyt Nr 26

 

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 26

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu


Rzeszów 2012

Spis treści i redakcja / Table of content