Zeszyt Nr 22

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 22
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju

Rzeszów 2011

 

Spis treści i redakcja / Table of content