Zeszyt Nr 20

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Zeszyt Nr 20
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie

 

Rzeszów 2011

Spis treści i redakcja / Table of contents