Zeszyt Nr 19

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 19
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej

 

Rzeszów 2011

Spis treści i redakcja / Table of contents