Zeszyt Nr 17

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 17
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki

 

Rzeszów 2010

Spis treści i redakcja / Table of contents