Zeszyt Nr 14

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 14
Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy.
Uwarunkowania instytucjonalne

 

Rzeszów 2009

Spis treści i redakcja / Table of contents