Zeszyt Nr 13

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 13
Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy
w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej

Redakcja naukowa
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Mieczysław Dobija
Prof. dr hab. Aleksander Gugnin
Prof. dr hab. Kazimierz Krupa
Prof. dr hab. Ivan Mykhasiuk

 

Rzeszów 2008

Spis treści / Table of contents