Zeszyt Nr 10

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii

Zeszyt Nr 10
Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy
Gospodarka oparta na wiedzy

Rzeszów 2007

Redakcja naukowa
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Recenzenci:

Prof. dr hab. Mieczysław Dobija

 

Prof. dr hab. Aleksander Gugnin

Spis treści / Table of contents