Zeszyt Nr 23

 

Uniwersytet Rzeszowski
Katedra Teorii Ekonomii
i Stosunków Międzynarodowych

Zeszyt Nr 23

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 
Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju

 

Rzeszów 2011

Spis treści i redakcja / Table of contents