Struktura

PRZYRODNICZO – MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH

 

Dyrektor: dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

Sekretariat: mgr Dominika Leś 

Administrator budynku:  mgr Mariusz Wojtowicz

 

LABORATORIUM BADAŃ TRANSLACYJNYCH W MEDYCYNIE

 

Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR

mgr Konrad Kwaśniak

mgr Katarzyna Pogoda

mgr Izabela Woś

mgr Aleksandra Ludwin

mgr inż. Justyna Czarnik-Kwaśniak

Pracownik inżynieryjno-techniczny dr Joanna Niedźwiecka

 

LABORATORIUM INNOWACYJNYCH BADAŃ UKŁADÓW KRĄŻENIA I ODDECHOWEGO

 

Kierownik: dr hab. Magdalena Sowa –Kućma

mgr Filip Wołoszyn

dr Marta Rachel

mgr Patrycja Pańczyszyn -Trzewik

 

 LABORATORIUM CZYNNIKÓW FIZYKALNYCH W REHABILITACJI

 

Kierownik: dr Jolanta Zwolińska

dr Justyna Wyszyńska

dr Renata Skalska-Izdebska

mgr Gabriela Kołodziej

dr Aneta Weres

mgr Magdalena Kołodziej

dr n. o zdr. Dariusz Bazaliński

dr Monika Bal – Bocheńska

mgr Justyna Leszczak

 

LABORATORIUM NOWOCZESNYCH METOD KLINIMETRYCZNYCH I PLANOWANIA REHABILITACJI

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak

dr Grzegorz Magoń

dr Adrian Kużdał

mgr Andżelina Wolan-Nieroda          

mgr Michalina Czarnota

dr Krzysztof Kołodziej

 

LABORATORIUM PATOFIZJOLOGII NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela

dr Magdalena Szczepanik

dr Daniel Szymczyk

dr Katarzyna Bazarnik-Mucha

dr Joanna Majewska

dr Damian Filip

lek. med. Grzegorz Sokół

mgr Barbara Cyran -Grzebyk

mgr Agnieszka Jarmuziewicz

dr hab. Mariusz Drużbicki, prof. UR

dr Artur Sochacki

 

LABORATORIUM METOD WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Kierownik:  dr hab. Teresa Pop,  prof. UR

dr Joanna Baran

dr Agnieszka Bejer

dr Ewelina Czenczek-Lewandowska

dr hab. Ewa Puszczałowska-Lizis, prof. UR

dr Ewa Szeliga 

dr Sławomir Jandziś

 

LABORATORIUM INNOWACYJNYCH METOD ANTROPOMETRYCZNYCH

 

Kierownik p.o.: dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR 

mgr Paweł Piwoński

mgr Maciej Rachwał

dr Katarzyna Walicka Cupryś

dr hab. Justyna Drżał – Grabiec, prof. UR

dr Katarzyna Zajkiewicz

dr Łukasz Przygoda

dr Justyna Podgórska-Bednarz

 

LABORATORIUM GERONTOPROFILAKTYKI

 

Kierownik p.o. : dr n. med. Joanna Grzegorczyk

dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej

dr Natalia Wołoszyn

dr Renata Kielnar

mgr Justyna Kilian

dr Bernard Sozański

 

LABORATORIUM BADAŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I  KRĘGOSŁUPA

 

Kierownik p.o.: dr n. med. Wiesław Guz

mgr Barbara Szczygieł

Ewelina Janowska

 

LABORATORIUM PROCESÓW METABOLICZNYCH, ZABURZEŃ I MODELI ROZWOJU ORGANIZMU DZIECIĘCEGO

 

Kierownik: dr hab. n.med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

prof. dr hab. Stanisław Wołowiec

prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski

dr Sabina Galiniak

dr Tomasz Kubrak

dr Rafał Podgórski

mgr inż. Kornelia Łach


LABORATORIUM INNOWACYJNYCH METOD BIOLOGICZNEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO

 

Kierownik p.o. : dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR

dr Justyna Podgórska – Bednarz

dr Agnieszka Guzik

dr Agnieszka Brzozowska – Magoń

dr Justyna Wyszyńska

dr Grzegorz Przysada

dr Elżbieta Domka – Jopek

dr Andżelina Wolan - Nieroda

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W PIELĘGNIARSTWIE

 

Kierownik: dr n. o zdr. Dariusz Bazaliński

dr Małgorzata Marć

dr Anna Fąfara

mgr Aneta Lesiak

mgr Anna Krakowiak

mgr Krzysztof Fudali

mgr Magdalena Rękas

mgr Bogusława Kaczor-Pyter

dr Paweł Więch

mgr Izabela Sałacinska

dr Filip Osuchowski

dr Małgorzata Gajdek

mgr Julia Martyn

mgr Barbara Gugała

dr Beata Penar-Zadarko

dr Danuta Pięciak-Kotlarz

dr hab. Monika Binkowska-Bury, prof. UR

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka

dr Dorota Gutkowska

dr Anna Bartosiewicz

dr Dominika Pasierb

mgr Rękas Magdalena

dr Zdzisława Chmiel

mgr Jolanta Gruszecka

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W OPIECE POŁOŻNICZEJ

 

Kierownik: dr hab. n. med. Grzegorz Raba, prof. UR

mgr Elżbieta Kraśnianin

dr Katarzyna Kalandyk – Osinko

dr Katarzyna Wardak

dr Romana Wróbel

dr Justyna Żurawska

mgr Anna Pieniążek

mgr Aldona Marut

dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR

prof. dr hab. n.med. Joanna Skręt Magierło

dr Bogdan Obrzut

dr Barbara Zych

dr Witold Błaż

mgr Natalia Twaróg

mgr Anna Kremska

mgr Katarzyna Ignac

mgr Joanna Błajda

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

 

Kierownik:  dr n o zdr Marzena Jędrzejczyk -Cwanek

dr n. o zdr. Dorota Ozga 

prof. dr  hab. n. med. Romuald Krajewski

dr n. med. Elżbieta Mach-Lichota

dr n. o zdr Edyta Niemczyk

mgr Krystyna Woźniak

mgr Jerzy Kiszka

mgr Sabina Krupa

lek. med. Sebastian Jaszczuk

mgr Małgorzata Migut

mgr Mariusz Zabrzeski

dr Joanna Przybek-Mita

dr hab. n. med. Jan Rutowski, prof. UR

dr n o zdr  Dawid Filip

dr n. o kult. fiz. Iwona Tabaczek-Bejster

dr  n. o zdr. Justyna Kosydar-Bochenek

mgr Agnieszka Gocek

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W ZDROWIU PUBLICZNYM

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz

dr Filip Osuchowski

dr hab. n. o zdr. Monika Binkowska-Bury,  prof. UR

dr n. o zdr. Grażyna Hejda

dr n. med. Wacław Kruk

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka

dr n. o zdr. Joanna Burzyńska

dr n. o zdr. Filip Osuchowski

mgr Maciej Masłowski

mgr Dorota Bassara – Nowak

 

 LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W FARMAKOLOGII

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

mgr Patrycjusz Kołodziejczyk

dr Karol Wróbel

dr Mateusz Bieniasz

dr Anna Czerniecka - Kubicka

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W DIETETYCE

 

Kierownik: dr inż. Katarzyna Dereń

dr n. o zdr. Edyta Łuszczki

dr n. o zdr. Natasza Tobiasz–Kałkun

dr inż. Agnieszka Stępień

dr n. o zdr. Grzegorz Sobek

dr n. o zdr. Anna Bartosiewicz

mgr Ewelina Polak

mgr Sara Jarmakiewicz-Czaja

mgr Aneta Sokal

dr hab. Siergiej Nyankowski

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr Elżbieta Motyka

 

LABORATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ

 

Kierownik: dr hab. n. med. Izabela Zawlik, prof. UR

Sekretariat: mgr Marzena Skrzypa

mgr inż. Sylwia Paszek

mgr Natalia Potocka

 

LABORATORIUM PRZETWARZANIA DANYCH

 

Kierownik: dr Krzysztof Gargasz

dr Bernard Sozański

dr Jerzy Słowik

mgr Marek Biesiadecki

 

 

BANK TKANEK I KOMÓREK

 

BIOBANK

Kierownik: dr Ryszard Depta

mgr Joanna Czech