Laboratoria

1.       Laboratorium Gerontoprofilaktyki

2.       Laboratorium Innowacyjnych Metod Antropometrycznych

3.       Laboratorium Metod Wspomagania Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych

4.       Laboratorium Patofizjologii Narządu Ruchu Człowieka

5.       Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji

6.       Laboratorium Czynników Fizykalnych w Rehabilitacji

7.       Laboratorium Innowacyjnych Badań Układów Krążenia i Oddechowego

8.       Laboratorium Badań Translacyjnych w Medycynie

9.       Laboratorium Przetwarzania Danych

10.     Laboratorium Biologii Molekularnej

11.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Dietetyce

12.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii

13.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Zdrowiu Publicznym

14.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Ratownictwie Medycznym

15.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Opiece Położniczej

16.     Laboratorium Badań Innowacyjnych w Pielęgniarstwie

17.     Laboratorium Innowacyjnych Metod Biologicznego Sprzężenia Zwrotnego

18.     Laboratorium Badań Ośrodkowego Układu Nerwowego i Kręgosłupa

19.     Laboratorium Procesów Metabolicznych, Zaburzeń i Metodyki Rozwoju Organizmu Dziecięcego

   
 

Bank Tkanek i Komórek

 

Biobank