Problematyka konferencji

 1. Nowe metody i obszary badań rynku produktów żywnościowych. 
 2. Jakość żywności w opinii konsumentów.
 3. Preferencje i zachowania konsumentów na rynku żywności.
 4. Innowacje w produkcji żywności.
 5. Relacje z klientami w obrocie żywnością.
 6. Opakowania i znakowanie produktów żywnościowych.
 7. Metody badań marketingowych w branży spożywczej.
 8. Kanały dystrybucji produktów żywnościowych.
 9. Żywność jako produkt regionalny i lokalny.
 10. Ekologia a produkty żywnościowe.
 11. Targi i wydarzenia marketingowe w promowaniu żywności.
 12. Internet oraz nowoczesne formy komunikacji w marketingu produktów żywnościowych.
 13. Nowe trendy i koncepcje w marketingu żywności.
 14. Systemy, standardy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwa oraz jakości żywności.