Komitet organizacyjny

Dr inż. Agnieszka Kawecka – przewodnicząca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Tomasz Hermaniuk – wiceprzewodniczący, Uniwersytet Rzeszowski

Dr inż. Bogdan Wierzbiński – Uniwersytet Rzeszowski

Dr inż. Tomasz Surmacz – Uniwersytet Rzeszowski