Komitet Naukowo-Programowy

Prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska – Akademia Morska w Gdyni

Dr hab. inż., prof. UR Ryszard Kata – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab., prof. UEK Wanda Kudełka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab., prof. SGGW Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż., prof. UEK Stanisław Popek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Dariusz Siemieniako – Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab., prof. UR Grzegorz Ślusarz – Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab., prof. IGiPZ Marek Więckowski – Polska Akademia Nauk

Dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Marcin Gębarowski – Politechnika Rzeszowska

Dr Tomasz Hermaniuk – Uniwersytet Rzeszowski

Dr Joanna Rosak-Szyrocka – Politechnika Częstochowska