Pracownicy


Uchwałą Senatu UR i Zarządzeniem Rektora UR nr 52 z dnia 3.06.2009 r. zostało powołane Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu  obecnie - Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji (na podstawie Zarządzenia nr 69/2019 Rektora UR z dnia 28.10.2019 r. w sprawie przekształcenia jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Wielopoziomowa edukacja w szkole wyższej przewiduje określone efekty kształcenia. Zadaniem SWFiR jest wyposażenie studiujących w naszej Alma Mater w kompetencje składające się na rozwój osobowy oraz pełnienie ról społecznych.Istotą naszej działalności jest wyposażenie zainteresowanych w nawyki umiejętnego korzystania z proponowanych form aktywności fizycznej i sprawnego funkcjonowania w zastanej rzeczywistości. Opowiadamy się za znaną maksymą: W zdrowym ciele zdrowy duch.

Kadra SWFiR:

mgr Anna Barć

 • trener II klasy koszykówki
 • instruktor piłki siatkowej
 • instruktor pływania
 • uprawnienia sędziowskie z zakresu koszykówki i pływania
 • uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych
 • instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie biegowym
 • instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym
   

mgr Jacenty Binkowski

 • trener II klasy piłki nożnej
 • instruktor koszykówki
 • młodszy ratownik WOPR

 

dr Grzegorz Domino

 • trener I klasy tenisa 
 • uprawnienia sędziowskie w tenisie
 • instruktor narciarstwa zjazdowego
 • instruktor pływania
 • ratownik WOPR
   

 mgr Wiesław Gołda

 • trener I klasy piłki nożnej
 • instruktor koszykówki
   

mgr Sylwia Pomianek

 • instruktor sportu tenis
 • uprawnienia sędziowskie z zakresu pływania
 •  instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness; step, dance i wzmacnianie
 • instruktor rekreacji z kajakarstwa
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • uprawnienia kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
   


mgr Jacek Krawczyk

 • trener II klasy w koszykówce
 • trener II klasy w pływaniu
 • instruktor w gimnastyce
 • instruktor w lekkiej atletyce
 • instruktor w piłce siatkowej,
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością kulturystyka
   

mgr Arkadiusz Mach

 • instruktor sportu z pływania
 • instruktor sportu z kulturystyki
 • instruktor sportu z biegu na orientację
 • instruktor sportu ze wspinaczki skałkowej
 • instruktor rekreacji z survivalu
 • instruktor rekreacji z kajakarstwa
 • instruktor rekreacji z narciarstwa zjazdowego
 • instruktor nordic walking
 • ratownik WOPR
 • pilot wycieczek

 

mgr Magdalena Mucha

 • instruktor fitness
 • instruktor sportu, akrobatyka sportowa
 • kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca współczesnego
 • kurs choreograficzny z zakresu tańców polskich
 • kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kurs dla wychowawców obozów i kolonii
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • licencja sędziego Polskiej Federacji Tańca

 

mgr Tadeusz Olszowy

 • trener II klasy piłki siatkowej
 • instruktor piłki nożnej
 • instruktor pływania
 • instruktor narciarstwa
   

mgr Adriana Ostrowska

 • instruktor sportu piłki  siatkowej
 • instruktor sportu pływania
 • instruktor sportu narciarstwa zjazdowego
 • instruktor Nordic  Walking
 • uprawnienia licencjonowanego  pilota wycieczek  krajowych i  zagranicznych
 • uprawnienia kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

mgr Filip Peliszko

 • instruktor pływania
 • instruktor piłki nożnej
 • instruktor narciarstwa zjazdowego
 • sędzia piłki nożnej

 

 

mgr Mateusz Salamon

 • instruktor koszykówki
 • opiekun młodzieży
 • pilot wycieczek w kraju i za granicą
 • kurs żeglarza jachtowego
 • instruktor nordic walking
 • manager

 

mgr Tomasz Świątek

 • trener II klasy w narciarstwie zjazdowym
 • instruktor piłki nożnej
 • instruktor koszykówki
 • instruktor piłki siatkowej
 • instruktor pływania
   

dr Miłosz Szczudło

 • trener II klasy pływania
 • instruktor kajakarstwa
 • instruktor kulturystyki
 • sternik motorowodny
 • sędzia okręgowy z pływania
 • ratownik WOPR
 • instruktor windsurfingu
 • operator ścianki wspinaczkowej
 • sędzia piłki nożnej
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • instruktor szachowy
 • instruktor narciarstwa
 • instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • instruktor siatkówki

mgr Jacek Smulski

 • instruktor rekreacji ruchowej w kajakarstwie
 • ratownik WOPR
 • instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej
 • instruktor pływania
 • kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

 

mgr Bartłomiej Gołojuch

 • absolwent kierunku Fizjoterapia
 • technik masażysta:
 • Masaż tkanek głębokich
 • Kinesiotaping
 • Suche igłowanie
 • Masaż bańkami chińskimi
 • Masaż gorącymi kamieniami

 

dr Michał Sarna

 

 • sędzia pływacki PZP

 • płetwonurek KDP/CMAS
 • instruktor pływania
 • sternik motorowodny
 • kierownik wycieczek i obozów
 • wychowawca kolonii
 • ratownik WOPR
 • instruktor ratownictwa wodnego