Baza sportowo-rekreacyjna – oferta

Szczegółowych informacji na temat bazy sportowo-rekreacyjnej oraz oferty zamieszczonej poniżej udziela:

mgr Mateusz Salamon
pokój 119a
tel.: +48 17 872 16 53

Dodatkowo osoba ta prowadzi sprzedaż karnetów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych SWFiR.