Współpraca

Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe prowadzi współpracę z różnymi instytucjami i organiza­cjami kulturalnymi działającymi w kraju i zagranicą. Odbywa się ona w wielu płaszczyznach. Do instytucji, z którymi Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe współpracuje najprężniej, należą:

  • Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne „Resovia Saltans” skupiające byłych i aktual­nych członków Zespołu
  • Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF, której Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” jest członkiem. Dzięki tej współpracy Zespół jest nominowany do udziału w Międzynarodowych Festiwalach organizowa­nych przez CIOFF na całym świecie. Festwiale te mają na celu popularyzację folkloru danego regionu Polski poza granicami kraju oraz uwrażliwienie tancerzy na twórczość ludową obcych narodów. Przyczynia się to do rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultywowania oraz prezentowania folkloru i sztuki ludowej zgodnie z zasadami UNESCO.
  • Polskie Akademickie Stowarzyszenie Folklorystyczne PASF z siedzibą w Warszawie, którego „Resovia Saltans” jest członkiem. Dzięki tej współpracy Zespół uczestniczy w licznych koncertach charytatywnych na rzecz dzieci z rodzin patologicznych, domów dziecka i dzieci niepełnosprawnych, m.in. podczas corocznej Ogólnopolskiej Studenckiej Akcji PASF pod nazwą: „Studenci Dzieciom” oraz  „Studenci chorym na stwardnienie rozsiane”.
  • Towarzystwo Niemiecko – Polskie w Hamburgu i w Tostedt. Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” od ponad 30 lat jest gościem Towarzystwa Niemiecko – Polskiego w Hamburgu i w Tostedt, gdzie prezentuje polskie tańce narodowe i regionalne, przyśpiewki oraz muzykę ludową w opracowaniu artystycznym podczas licznych koncertów dla domów spokojnej starości, szkół wyższych, gminazjów i przedszkoli. Zespół bierze również udział w sesjach dyskusyjnych na temat procesu kształcenia w Polsce i w Niemczech. Podczas tych długoletnich kontaktów nawiązała się również współpraca z niemieckimi zespołami folklorystycznymi: „Finkenwerder Speeldeel” oraz „Zugvogel”.
  • Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Promocji Kultury i Sportu. „Resovia Saltans” wielo­krotnie uświetniała swoimi występami uroczystości miejskie o charakterze patriotycznym i religijnym. Biorąc udział w festiwalach zagranicznych Zespół reprezentował Podkarpacie przedstawiając obcym narodom muzykę, śpiew i tańce charakterystyczne dla tego regionu Polski, a także promował miasto Rzeszów kolportując materiały reklamowe.
  • Towarzystwo Polonia, obecnie Stowarzyszenie Wspólnota Polska, z którym „Resovia Saltans” prężnie współpracuje przy organizacji i oprawie artystycznej Światowych Polonijnych Festiwali Folklorystycznych. Kadra Zespołu bezpośrednio uczestniczy w pracy artystycznej z zespołami polonijnymi oraz przygotowywuje i realizuje scenariusze koncertów odbywających się w ramach festiwali. Wieloletnia współpraca Resovii ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w zakresie uczestnictwa Zespołu w tzw. koncertach powitalnych organizowanych przed Światowymi Festiwalami Polonijnym, jak również aktywny udział kadry Studium w realizacji Światowych Festiwali Polonijnych, zaowocował powołaniem kierownika Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego mgra Romualda Kalinowskiego na Dyrektora jedynego w Polsce Polonijnego Studium Choreograficznego zajmującego się kształceniem Polonii – przyszłych choreografów, pracujących z zespołami polnijnymi na całym świecie. Dzięki temu Studium Kulturalno-Oświatowe utrzymuje wielostronną współpracę, zarówno w zakresie kontaków artstycznych /realizowanych poprzez występy „Resovii Saltans” w kręgach polonijnych na całym świecie/, jak również w nawiązywaniu kontaków z kadrą polonijną, a więc z działaczami i choreografami polonijnymi z całego świata.